STRUČNO USAVRŠAVANJE I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA


Zahtjev za polaganje stručnog ispita

Uz zahtjev za polaganje stručnog ispita pristupnik obvezno prilaže dokaze o ispunjavanju uvjeta za polaganje ispita i to:
- original, odnosno ovjerenu presliku diplome;
- originalnu Potvrdu (o stečenom radnom stažu u struci) poslodavca kod kojega je pristupnik stekao radni staž, odnosno drugu ispravu poslodavca (npr. Rješenje o rasporedu na radno mjesto i sl.) i /ili ovjerenu presliku radne knjižice.

 

Osim gore navedenih dokaza uz zahtjev za polaganje stručnog ispita pristupnik prilaže i druge dokaze ako je to potrebno (osobe koje su diplomirale u inozemstvu ako im se po posebnim propisimapriznaje istovjetnost inozemne diplome). Navedene dokaze moguće je poslati u skeniranom obliku. Prijave za polaganje stručnog ispita se mogu poslati mailom: tajnistvo@hkitpt.hr ili poštom na predviđeni obrazac.

 

Uplatnicu za polaganje stručnog ispita i godišnju članarinu u iznosu od 1.800,00 kn možete preuzeti ovdje.

 

Uplatnicu za osiguranje možete preuzeti ovdje.

Zahtjev za polaganje popravnog ispita

Uplatnica za plaćanje godišnje članarine u iznosu od 300,00 kn (potvrdu o plaćanju pošaljite na tajnistvo@hkitpt.hr)

 

 

OBAVIJESTI

 

Polaganje ispita cestovni razred

16. 10. 2019.

Informacija za kandidate koji ponavljaju dio ili polažu cijeli ispit, da će se ispit održati dana 16. studenoga 2019. godine.

Predavanje prije polaganja stručnog ispita za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera

11. 09. 2019.

Predavanje prije polaganja stručnog ispita za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera u Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta održati će se dana 13. rujna u 16:30 sati, a stručni ispit dana 05. listopada 2019, na Fakultetu prometnih znanosti, Vukelićeva 4.

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

18. 07. 2019.

Predavanja za članove Komore koji će polagati stručni ispit (5. listopada 2019. ) za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa održati će se dana 13. rujna 2019. godine na Fakultetu prometnih znanosti.

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera željezničkog prometa

11. 12. 2018.

Ispit za članove Komore koji će polagati stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera željezničkog prometa održati će se dana 28. i 29 siječanj 2019. godine na Fakultetu prometnih znanosti, mala dvorana u prizemlju sa početkom u 16:30 sati.

Predavanja vezano za polaganje stručnog ispita

10. 09. 2018.

Predavanja vezano za polaganje stručnog ispita u Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta održati će se dana 19.09.2018 godine(srijeda) na Fakultetu prometnih znanosti, Vukelićeva 4, Zagreb, sa početkom u 16:00 sati.Predavači će biti gosp. Đuro Srbić i Boško Strelec. 

Obavijest za sve članove

26. 04. 2018.

Do 01.06. je potrebno platiti članarinu za tekuću godinu, potvrdu o plaćenom iznosu molimo da dostavite na email tajnistvo@hkitpt.hr. Uplatnica je u privitku, potrebno je navesti godinu za koju se plaća članarina.


Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

25. 04. 2018.

Ispit za članove Komore koji će polagati stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa održati će se dana 12. svibnja 2018. godine na Fakultetu prometnih znanosti, mala dvorana u prizemlju sa početkom u 09:00 sati.

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

19. 01. 2018.

Ispit za članove Komore koji će polagati stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa održati će se dana 17. veljače 2018. godine na Fakultetu prometnih znanosti, mala dvorana u prizemlju sa početkom u 16:30 sati.

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

03. 11. 2017.

Ispit za članove Komore koji će polagati stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa održati će se dana 18. studenog 2017. godine na Fakultetu prometnih znanosti, mala dvorana u prizemlju sa početkom u 16:30 sati.

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera poštanskog i informacijsko - komunikacijskog prometa

26. 10. 2017.

Poštovani kandidati nakon održanih predavanja održati će se usmeni dio ispita u subotu 09.12.2017. s početkom u 9:00 sati na Fakultetu prometnih znanosti, Vukelićeva 4.

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera poštanskog i informacijsko - komunikacijskog prometa

02. 10. 2017.

Poštovani, predavanja za polaznike u svrhu stjecanja statusa ovaštenog inženjera poštanskog i informacijsko - komunikacijskog prometa održati će se 20.10.2017. sa početkom u 16:30. Predavanja će održati na Fakultetu prometnih znanosti, Vukelićeva 4.

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

11. 09. 2017.

Predavanja za članove Komore koji će polagati stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa održati će se dana 27.rujna 2017. godine na Fakultetu prometnih znanosti, mala dvorana u prizemlju sa početkom u 16:30 sati.

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

15. 05. 2017.

Poštovani, ispit će se održati 16.09.2017. godine.

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

11. 04. 2017.

Poštovani, ispit će se održati 13.05.2017. godine.

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

21. 10. 2016.

Poštovani, ispit će se održati 26.11.2016. godine.


Opći dio stručnog ispita


Uputa za polaganje ispita


Program općeg i posebnog dijela stručnog ispitaStrukovni razred inženjera cestovnog prometaStrukovni razred inženjera cestovnog prometa 2016Strukovni razred inženjera poštanskog i informacijsko‐
komunikacijskog prometa


Strukovni razred inženjera pomorskog prometa i inženjera prometa na plovnim putovima unutarnjih voda

 

Legislativa sigurnosti i zaštite u zračnom prometu

 

Legislativa organizacije i tehnologije željezničkog prometa - I.

 

Legislativa infrastrukture željezničkog prometa - II.

 

Legislativa infrastrukture željezničkog prometa III.