STRUČNO USAVRŠAVANJE I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA


Zahtjev za polaganje stručnog ispita

Uz zahtjev za polaganje stručnog ispita pristupnik obvezno prilaže dokaze o ispunjavanju uvjeta za polaganje ispita i to:
- original, odnosno ovjerenu presliku diplome;
- originalnu Potvrdu (o stečenom radnom stažu u struci) poslodavca kod kojega je pristupnik stekao radni staž, odnosno drugu ispravu poslodavca (npr. Rješenje o rasporedu na radno mjesto i sl.) i /ili ovjerenu presliku radne knjižice.

 

Osim gore navedenih dokaza uz zahtjev za polaganje stručnog ispita pristupnik prilaže i druge dokaze ako je to potrebno (osobe koje su diplomirale u inozemstvu ako im se po posebnim propisimapriznaje istovjetnost inozemne diplome). Navedene dokaze moguće je poslati u skeniranom obliku. Prijave za polaganje stručnog ispita se mogu poslati mailom: tajnistvo@hkitpt.hr ili poštom na predviđeni obrazac.

 

Uplatnicu za polaganje stručnog ispita i godišnju članarinu u iznosu od 1.800,00 kn možete preuzeti ovdje.

 

Uplatnicu za osiguranje možete preuzeti ovdje.

Zahtjev za polaganje popravnog ispita

Uplatnica za plaćanje godišnje članarine u iznosu od 300,00 kn (potvrdu o plaćanju pošaljite na tajnistvo@hkitpt.hr)

 

 

OBAVIJESTI

 

Strukovni razred inenjera potanskog i informacijsko komunikacijskog prometa

21. 11. 2011.

Predavanja vezana za polaganje stručnog ispita za inženjere, članove Poštanskog i informacijsko komunikacijskog strukovnog razreda održat će se dana 15.12.2011.(četvrtak), u sjedištu Komore, u 17:00 sati, a ispitni rok će biti dana 27.12.2011.(utorak), u 16:00 sati tako?er na istom mjestu.


Struni ispit za stjecanje statusa ovlatenog inenjera cestovnog prometa

14. 11. 2011.

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa održati će se dana 19.11. 2011. godine u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj 2, Zagreb, sa početkom u 09:00 sati.

Struni ispit za stjecanje statusa ovlatenog inenjera cestovnog prometa

03. 10. 2011.

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa održati će se dana 15. 10 i 19.10. 2011. godine u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj 2, Zagreb, sa početkom u 09:00 sati. Zahtjev za polaganje popravnog ispita nalazi se u prilogu.


Predavanja u svrhu polaganja strunog ispita za stjecanje statusa ovlatenog inenjera cestovnog prometa

05. 09. 2011.

Predavanja u svrhu polaganja stručnog ispita za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa održati će se dana 12. rujna 2011. godine, u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj 2, Zagreb sa početkom u 17:00 sati. Molimo potvrdu Vašeg prisustva navedenim predavanjima na email: damir.lazor@mmpi.hr.

Struni ispit za stjecanje statusa ovlatenog inenjera eljeznikog prometa

01. 09. 2011.

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera željezničkog prometa održati će se dana 09.09.2011. godine (petak) u sjedištu Komore, Kušlanova broj 2, Zagreb sa početkom u 17:00 sati.


Predavanje za ovlatene inenjere eljeznikog prometa

01. 09. 2011.

Predavanje vezano za polaganje stručnog ispita za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera željezničkog prometa održati će se dana 02.09.2011. godine (petak) u sjedištu Komore, Kušlanova broj 2, Zagreb sa početkom u 17:00 sati.

Popis pristupnika cestovnog razreda

01. 07. 2011.

Popis pristupnika koji će polagati stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera u HKIP nalazi se u prilozima.


Zahtjev za polaganje stručnog ispita

21. 01. 2011.Opći dio stručnog ispita


Uputa za polaganje ispita


Program općeg i posebnog dijela stručnog ispitaStrukovni razred inženjera cestovnog prometaStrukovni razred inženjera cestovnog prometa 2016Strukovni razred inženjera poštanskog i informacijsko‐
komunikacijskog prometa


Strukovni razred inženjera pomorskog prometa i inženjera prometa na plovnim putovima unutarnjih voda

 

Legislativa sigurnosti i zaštite u zračnom prometu

 

Legislativa organizacije i tehnologije željezničkog prometa - I.

 

Legislativa infrastrukture željezničkog prometa - II.

 

Legislativa infrastrukture željezničkog prometa III.