OBAVIJESTI


Izvješće sa stručnog seminara Ceste 2022

27. 03. 2022.

Na stručnom skupu Ceste 2022 uvodne riječi u sam skup održao je predsjednik Komore prof. dr. sc. Dragan Peraković. Predsjednik Komore u svom izlaganju prezentirao je rad Komore te fokus stavio na jačanje utjecaja Komore i ovlaštenih inženjera kako u području cestovnog prometa tako u svim ostalim granama prometne struke. Osim uvodnih riječi održan je i sastanak upravnog odbore Komore prilikom čega su dogovorene daljnje smjernice rada.Stručni seminar Ceste 2022

17. 02. 2022.

46. Stručni seminar o prometnoj infrastrukturi i sigurnosti u prometu „CESTE 2022" održat će se 22.-25.03.2022., Rovinj (Istra), u Hotelu Lone. Više o konferenciji na poveznici.In memoriam: dr. sc. Dragan Badanjak

07. 02. 2022.

Dr. sc. Dragan Badanjak rođen je 1961. godine u Ogulinu. Diplomirao je 1985. godine na željezničkom smjeru Fakulteta prometnih znanosti, magistrirao je na Fakultetu za pomorstvo i saobraćaj Sveučilišta u Rijeci 1991. godine, a 1995. godine stekao je stupanj doktora tehničkih znanosti na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu doktorskom disertacijom pod naslovom Utjecaj suvremenih transportnih tehnologija na optimalizaciju ranžirnog rada željeznice.

Dr. sc. Dragan Badanjak bio je prvi predsjednik Hrvatske Komore inženjera tehnologije prometa i transporta, član Hrvatskog znanstvenog društva za promet, Znanstvenog vijeća za promet pri Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti te član Hrvatske akademije tehničkih znanosti.ODLUKA o usvajanju Pravilnika o počasnom članstvu u komori

29. 12. 2021.

Na temelju članka 24., stavka 3., Statuta Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta, Skupština Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta je na svojoj elektronskoj sjednici održanoj od dana 20. prosinca 2021. godine do dana 28. prosinca 2021. godine, donijela ODLUKU o usvajanju Pravilnika o počasnom članstvu u komori čiji se tekst objavljuje na Oglasnoj ploči i na službenoj web stranici Komore. Pravilnik o počasnom članstvu u komori stupiti će na snagu osmog dana od dana ove objave.ODLUKA o usvajanju Pravilnika o naknadama za rad u tijelima komore

29. 12. 2021.

Na temelju članka 24., stavka 3., Statuta Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta, Skupština Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta je na svojoj elektronskoj sjednici održanoj od dana 20. prosinca 2021. godine do dana 28. prosinca 2021. godine, donijela ODLUKU o usvajanju Pravilnika o naknadama za rad u tijelima komore, čiji se tekst objavljuje na Oglasnoj ploči i na službenoj web stranici Komore. Pravilnik o naknadama za rad u tijelima komore stupiti će na snagu osmog dana od dana ove objave.Čestitka povodom nadolazećih blagdana

23. 12. 2021.

Hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i transporta Vam želiRadionica za tematsko prioritetno područje: Promet i mobilnost

21. 10. 2021.

Prof.dr.sc. Dragan Peraković, predsjednik HKIP, sudjelovao je na radionici za tematsko prioritetno područje: Promet i mobilnost, koju su organizirali Ministarstvo gospodarstva i održivog  razvoja i Ministarstvo znanosti i obrazovanja, u okviru procesa izrade Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje do 2029. godine.Održavanje međunarodne konferencije Znanost i razvitak prometa - ZIRP 2021

26. 07. 2021.

Međunarodna konferencija Znanost i razvitak prometa – ZIRP 2021 održava se u Šibeniku od 30.09. do 01.10. na kojoj je Hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i transporta suorganizator i pokrovitelj.
Konferencija ZIRP je jedna od vodećih konferencija u području prometa i logistike u regiji s jasnom međunarodnom prepoznatljivošću (sudionici iz 20-tak zemalja Europe i svijeta). Konferencija nudi dodanu vrijednost umrežavanja uz promociju vlastitih rješenja i spoznaja te jačanje pozicije u stručnom okruženju. Sustavno promiče znanstveni, ali i stručni pristup upoznavanjem tvrtki s inovativnim rješenjima i načinima njihovog uvođenja u poslovanje. Tijekom Konferencije razmatraju se aktualna tematska područja poput automatizacije procesa u prometu i logistici, Big data, prognoze zaliha, automatskog naručivanja, razvoja konkurentnosti na tržištu prometnih i logističkih usluga uz podizanja razine zadovoljstva korisnika.

Cilj Konferencije je sustavno povezivanje inovativnih rješenja temeljenih na znanstvenim istraživanjima te njihova primjena u praksi.

Više informacija o navedenoj konferenciji možete pronaći na web stranici: https://www.fpz.unizg.hr/zirp.ADRESA KOMORE

 

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA

KUŠLANOVA BR 2., ZAGREB

 

PRIVREMENA ADRESA KOMORE

Vukelićeva 4, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska, soba 0.10.  

 


Zbog trenutne epidemiološke krize COVID-19, molimo Vas da nam se obratite na službeni email.

 

 

 

USTROJSTVO KOMORE