STRUČNO USAVRŠAVANJE I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA


Zahtjev za polaganje stručnog ispita

Uz zahtjev za polaganje stručnog ispita pristupnik obvezno prilaže dokaze o ispunjavanju uvjeta za polaganje ispita i to:
- original, odnosno ovjerenu presliku diplome;
- originalnu Potvrdu (o stečenom radnom stažu u struci) poslodavca kod kojega je pristupnik stekao radni staž, odnosno drugu ispravu poslodavca (npr. Rješenje o rasporedu na radno mjesto i sl.) i /ili ovjerenu presliku radne knjižice.

 

Osim gore navedenih dokaza uz zahtjev za polaganje stručnog ispita pristupnik prilaže i druge dokaze ako je to potrebno (osobe koje su diplomirale u inozemstvu ako im se po posebnim propisimapriznaje istovjetnost inozemne diplome). Navedene dokaze moguće je poslati u skeniranom obliku. Prijave za polaganje stručnog ispita se mogu poslati mailom: tajnistvo@hkitpt.hr ili poštom na predviđeni obrazac.

 

OSNOVNI PODACI ZA UPLATE:

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA

Kušlanova 2, 10 000 Zagreb, Hrvatska

OIB: 16358697738

IBAN: HR53 2360 0001 1020 3775 6

Poziv na broj: OIB člana/podnositelja zahtjeva za kojeg se uplaćuje

 

Odluka o godišnjoj članarini u HKIP

 

Visina godišnje članarine iznosi 50,00 EUR

Visina troškova za polaganje stručnog ispita iznosi 500,00 EUR.

Visina troškova upisnine (izrada iskaznice, licence i pečata ovlaštenog inženjera) iznosi 100,00 EUR.

Visina troškova za godišnje osiguranje od profesionalne odgovornosti iznosi 150,00 EUR.

 

Visina troškova za izdavanje potvrde o upisu u imenik ovlaštenih inženjera tehnologije prometa i transporta iznosi 15,00 EUR (razuman rok za izdavanje potvrde je 3 dana od uplate).

 

 

Potvrdu o plaćanju potrebno je poslati na tajnistvo@hkitpt.hr

Zahtjev za polaganje popravnog ispita

Zahtjev za upis u imenike ovlaštenih inženjera tehnologije prometa i transporta

 

 

OBAVIJESTI

 

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

10. 07. 2012.

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa održati će se 01.rujna 2012 i 06. listopada 2012 u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj 2, Zagreb, sa početkom u 09:00 sati.


Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

14. 05. 2012.

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa održati će se dana 16.06.2012. godine u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj 2, Zagreb, sa početkom u 09:00 sati.


Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

02. 04. 2012.

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa održati će se dana 28.04. 2012. godine u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj 2, Zagreb, sa početkom u 09:00 sati.


Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

24. 01. 2012.

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa održati će se dana 17.03. 2012. godine u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj 2, Zagreb, sa početkom u 09:00 sati.


Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

24. 01. 2012.

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa održati će se dana 31.03. 2012. godine u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj 2, Zagreb, sa početkom u 09:00 sati.


Strukovni razred inženjera željezničkog prometa

10. 01. 2012.

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera željezničkog prometa, u HKITPT održati će se dana 17. veljače 2012. godine (petak), u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj. 2, Zagreb, sa početkom u 17 sati. Predavanja će se održati dana 20. siječnja 2012. godine na istom mjestu, u isto vrijeme.


Strukovni razred inženjera zračnog prometa i inženjera aeronautike

10. 01. 2012.

Ispit će se održati dana 07. veljače 2012. godine (utorak), u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj 2, Zagreb, sa početkom u 15:00 sati. Lista pristupnika nalazi se u prilogu.


Strukovni razred inženjera željezničkog prometa

12. 12. 2011.

Stručni ispit za inženjere, članove strukovnog razreda inženjera željezničkog prometa održati će se dana 16.12.2011.(petak), 16:00 sati, u sjedištu Komore, Kušlanova 2, Zagreb


Strukovni razred inženjera cestovnog prometa

12. 12. 2011.

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa održati će se dana 21.01. 2012. godine u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj 2, Zagreb, sa početkom u 09:00 sati. Idući rok predviđen je 04.02.2012. u isto vrijeme.


Strukovni razred inženjera poštanskog i informacijsko komunikacijskog prometa

21. 11. 2011.

Predavanja vezana za polaganje stručnog ispita za inženjere, članove Poštanskog i informacijsko komunikacijskog strukovnog razreda održat će se dana 15.12.2011.(četvrtak), u sjedištu Komore, u 17:00 sati, a ispitni rok će biti dana 27.12.2011.(utorak), u 16:00 sati također na istom mjestu.