STRUČNO USAVRŠAVANJE I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA


Zahtjev za polaganje stručnog ispita

Uz zahtjev za polaganje stručnog ispita pristupnik obvezno prilaže dokaze o ispunjavanju uvjeta za polaganje ispita i to:
- original, odnosno ovjerenu presliku diplome;
- originalnu Potvrdu (o stečenom radnom stažu u struci) poslodavca kod kojega je pristupnik stekao radni staž, odnosno drugu ispravu poslodavca (npr. Rješenje o rasporedu na radno mjesto i sl.) i /ili ovjerenu presliku radne knjižice.

 

Osim gore navedenih dokaza uz zahtjev za polaganje stručnog ispita pristupnik prilaže i druge dokaze ako je to potrebno (osobe koje su diplomirale u inozemstvu ako im se po posebnim propisimapriznaje istovjetnost inozemne diplome). Navedene dokaze moguće je poslati u skeniranom obliku. Prijave za polaganje stručnog ispita se mogu poslati mailom: tajnistvo@hkitpt.hr ili poštom na predviđeni obrazac.

 

OSNOVNI PODACI ZA UPLATE:

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA

Kušlanova 2, 10 000 Zagreb, Hrvatska

OIB: 16358697738

IBAN: HR53 2360 0001 1020 3775 6

Poziv na broj: OIB člana/podnositelja zahtjeva za kojeg se uplaćuje

 

Visina troškova za polaganje stručnog ispita iznosi 1.500,00 kn.

 

Visina troškova upisnine (izrada iskaznice, licence i pečata ovlaštenog inženjera) iznosi 300,00 kn.

 

Visina troškova za godišnje osiguranje od profesionalne odgovornosti iznosi 1000,00 kn.

 

Visina godišnje članarine iznosi 300,00 kn.

 

Visina troškova za izdavanje potvrde o upisu u imenik ovlaštenih inženjera tehnologije prometa i transporta iznosi 50,00 kn (razuman rok za izdavanje potvrde je 3 dana od uplate).

 

Potvrdu o plaćanju potrebno je poslati na tajnistvo@hkitpt.hr

Zahtjev za polaganje popravnog ispita

Zahtjev za upis u imenike ovlaštenih inženjera tehnologije prometa i transporta

Uplatnica za plaćanje godišnje članarine u iznosu od 300,00 kn (potvrdu o plaćanju pošaljite na tajnistvo@hkitpt.hr)

 

 

OBAVIJESTI

 

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

21. 10. 2016.

Poštovani, ispit će se održati 26.11.2016. godine.


Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

26. 08. 2016.

Poštovani, ispit će se održati 24.09.2016. godine.


Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

27. 05. 2016.

Poštovani, ispit će se održati 02.07.2016. godine.


Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

19. 04. 2016.

Ispit će se održati 21.05.2016 u sjedištu Komore.


Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

23. 03. 2016.

Ispit će se održati 16.04.2016 u sjedištu Komore.


Odluka o imenovanju ispitnog povjerenstva

08. 03. 2016.

Odluka o imenovanju ispitnog povjerenstva strukovnog razreda inženjera cestovnog prometa nalazi se u prilogu.


Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera poštanskog i informacijsko - komunikacijskog prometa

07. 03. 2016.

Ispit planiran za 19. ožujka 2016. godine, odgač‘a se za 09. travanj 2016. u 09 sati u sjedištu Komore.


Odluka o imenovanju ispitnog povjerenstva

26. 02. 2016.

Odluka o imenovanju za Ispitno povjerenstvo strukovnog razreda inženjera željezničkog prometa nalazi se u prilogu.


Predavanje za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera poštanskog i informacijsko - komunikacijskog prometa

19. 02. 2016.

Predavanje za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera u strukovnom razredu inženjera Poštansko-informacijsko komunikacijskog prometa održati će se 4. ožujka 2016. godine u 17 sati. Ispit je planiran za 19. ožujka 2016. godine, prema rasporedu, od 9 sati.

Gore nadeveno održava se u u prostorijama Komore u Kušlanovoj ulici.


Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

19. 02. 2016.

Ispit će se održati 05. ožujka 2016., u sjedištu Komore, Kušlanova 2 u 17, sati.