STRUČNO USAVRŠAVANJE I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA


Zahtjev za polaganje stručnog ispita

Uz zahtjev za polaganje stručnog ispita pristupnik obvezno prilaže dokaze o ispunjavanju uvjeta za polaganje ispita i to:
- original, odnosno ovjerenu presliku diplome;
- originalnu Potvrdu (o stečenom radnom stažu u struci) poslodavca kod kojega je pristupnik stekao radni staž, odnosno drugu ispravu poslodavca (npr. Rješenje o rasporedu na radno mjesto i sl.) i /ili ovjerenu presliku radne knjižice.

 

Osim gore navedenih dokaza uz zahtjev za polaganje stručnog ispita pristupnik prilaže i druge dokaze ako je to potrebno (osobe koje su diplomirale u inozemstvu ako im se po posebnim propisimapriznaje istovjetnost inozemne diplome). Navedene dokaze moguće je poslati u skeniranom obliku. Prijave za polaganje stručnog ispita se mogu poslati mailom: tajnistvo@hkitpt.hr ili poštom na predviđeni obrazac.

 

OSNOVNI PODACI ZA UPLATE:

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA

Kušlanova 2, 10 000 Zagreb, Hrvatska

OIB: 16358697738

IBAN: HR53 2360 0001 1020 3775 6

Poziv na broj: OIB člana/podnositelja zahtjeva za kojeg se uplaćuje

 

Visina troškova za polaganje stručnog ispita iznosi 1.500,00 kn.

 

Visina troškova upisnine (izrada iskaznice, licence i pečata ovlaštenog inženjera) iznosi 300,00 kn.

 

Visina troškova za godišnje osiguranje od profesionalne odgovornosti iznosi 1000,00 kn.

 

Visina godišnje članarine iznosi 300,00 kn.

 

Visina troškova za izdavanje potvrde o upisu u imenik ovlaštenih inženjera tehnologije prometa i transporta iznosi 50,00 kn (razuman rok za izdavanje potvrde je 3 dana od uplate).

 

Potvrdu o plaćanju potrebno je poslati na tajnistvo@hkitpt.hr

Zahtjev za polaganje popravnog ispita

Zahtjev za upis u imenike ovlaštenih inženjera tehnologije prometa i transporta

Uplatnica za plaćanje godišnje članarine u iznosu od 300,00 kn (potvrdu o plaćanju pošaljite na tajnistvo@hkitpt.hr)

 

 

OBAVIJESTI

 

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

03. 03. 2014.

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa održati će se dana 05.04.2014. godine u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj 2, Zagreb, sa početkom u 09:00 sati.


Predavanja za polaganje ispita i stjecanje statusa ovlaštenog inženjera

14. 02. 2014.

Predavanja za polaganje ispita i stjecanje statusa ovlaštenog inženjera u strukovnom razredu inženjera zračnog prometa i inženjera aeronautike održati će se u petak dana 21. veljače u 16.00 sati,  u sjedištu Komore, Kušlanova broj 2., a stručni sipit, u četvrtak dana 27. veljaše u 16.00 sati, Kušlanova broj 2.


Odluka o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

04. 02. 2014.

Odluka o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija osoba prometne struke nalazi se u prilogu.


Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

20. 01. 2014.

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa održati će se dana 01.03.2014. godine u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj 2, Zagreb, sa početkom u 09:00 sati.


Lista pristupnika koji č‡e pristupiti polaganju stručnog ispita

17. 01. 2014.

Lista pristupnika koji će pristupiti polaganju stručnog ispita za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa, u Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta.

Ispit će se održati dana 18. Siječnja 2014. godine (subota), u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj. 2, Zagreb, sa početkom u 09:00 sati


Raspored predavanja i ispita za stjecanje statusa ovlaštenog inž. Poštanskog i informacijsko komunikacijskog str. raz.

14. 01. 2014.

Predavanja su planirana za 14.02.2014. (petak), u Splitu, s početkom u 16:00 sati.
 
Za kolege koju su prošli programe predavanja te do sada nisu izlazili na ispit ili isti nisu i položili, ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera Poštanskog i informacijsko komunikacijskog strukovnog razreda održati će se 14. i/ili 15.2.2014. u Splitu. Navedeni termini ovise o broju ljudi koji potvrde dolazak/dostave dokumentaciju.

Detaljnije informacije biti će dostupne nakon definiranja konašnog rasporeda polaznika, te će biti objavljen na internet stranici Komore. Sve zainteresirane polaznike molimo da dostave su potrebnu dokumentaciju.


Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

03. 12. 2013.

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa održati će se dana 18.01.2014. godine u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj 2, Zagreb, sa početkom u 09:00 sati.


Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

21. 10. 2013.

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa održati će se dana 14.12.2013. godine u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj 2, Zagreb, sa početkom u 09:00 sati.


Lista pristupnika za strukovni razred inženjera cestovnog prometa

21. 10. 2013.

Lista pristupnika za ispit 26.10.2013. nalazi se u prilogu.


Lista pristupnika za strukovni razred inženjera cestovnog prometa

21. 10. 2013.

Lista pristupnika za ispit 09.11.2013. nalazi se u prilogu.