STRUČNO USAVRŠAVANJE I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA


Zahtjev za polaganje stručnog ispita

Uz zahtjev za polaganje stručnog ispita pristupnik obvezno prilaže dokaze o ispunjavanju uvjeta za polaganje ispita i to:
- original, odnosno ovjerenu presliku diplome;
- originalnu Potvrdu (o stečenom radnom stažu u struci) poslodavca kod kojega je pristupnik stekao radni staž, odnosno drugu ispravu poslodavca (npr. Rješenje o rasporedu na radno mjesto i sl.) i /ili ovjerenu presliku radne knjižice.

 

Osim gore navedenih dokaza uz zahtjev za polaganje stručnog ispita pristupnik prilaže i druge dokaze ako je to potrebno (osobe koje su diplomirale u inozemstvu ako im se po posebnim propisimapriznaje istovjetnost inozemne diplome). Navedene dokaze moguće je poslati u skeniranom obliku. Prijave za polaganje stručnog ispita se mogu poslati mailom: tajnistvo@hkitpt.hr ili poštom na predviđeni obrazac.

 

OSNOVNI PODACI ZA UPLATE:

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA

Kušlanova 2, 10 000 Zagreb, Hrvatska

OIB: 16358697738

IBAN: HR53 2360 0001 1020 3775 6

Poziv na broj: OIB člana/podnositelja zahtjeva za kojeg se uplaćuje

 

Visina troškova za polaganje stručnog ispita iznosi 1.500,00 kn.

 

Visina troškova upisnine (izrada iskaznice, licence i pečata ovlaštenog inženjera) iznosi 300,00 kn.

 

Visina troškova za godišnje osiguranje od profesionalne odgovornosti iznosi 1000,00 kn.

 

Visina godišnje članarine iznosi 300,00 kn.

 

Visina troškova za izdavanje potvrde o upisu u imenik ovlaštenih inženjera tehnologije prometa i transporta iznosi 50,00 kn (razuman rok za izdavanje potvrde je 3 dana od uplate).

 

Potvrdu o plaćanju potrebno je poslati na tajnistvo@hkitpt.hr

Zahtjev za polaganje popravnog ispita

Zahtjev za upis u imenike ovlaštenih inženjera tehnologije prometa i transporta

Uplatnica za plaćanje godišnje članarine u iznosu od 300,00 kn (potvrdu o plaćanju pošaljite na tajnistvo@hkitpt.hr)

 

 

OBAVIJESTI

 

Predavanja i polaganje ispita za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

14. 01. 2016.

Predavanja će se održati 12. veljače, u sjedištu Komore, Kušlanova 2 u 17, sati. Ispit će se održati dana 27. veljače 2016. u 09 sati u sjedištu Komore.


Predavanja i polaganje ispita za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

05. 11. 2015.

Predavanja će se održati dana 27. studenoga 2015. u 16 sati u sjedištu Komore. Dok će se ispit održati 12.12.2015.godine.


PROGRAM OPč†EG I POSEBNOG DIJELA STRUčŒNOG ISPITA

05. 11. 2015.

Program se nalazi u prilogu.


Lista pristupnika za polaganje stručnog ispita za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

30. 06. 2015.

Lista pristupnika koji će pristupiti polaganju stručnog ispita za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa nalazi se u prilogu. Ispit će se održati dana 04. srpnja 2015. godine (subota), u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj. 2, Zagreb, sa početkom u 09:00 sati.


Lista pristupnika za polaganje stručnog ispita za stjecanje statusa ovlažtenog inženjera željezničkog prometa

29. 06. 2015.

Lista pristupnika koji će pristupiti polaganju stručnog ispita za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera željezničkog prometa nalazi se u prilogu. Ispit će se održati dana 03. srpnja 2015. godine (petak), u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj. 2, Zagreb, sa početkom u 16:00 sati.


Termin predavanja i ispita

17. 06. 2015.

Predavanje za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera u strukovnom razredu inženjera željezničkog prometa održati će se 19. lipnja 2015. godine, a ispit 03. srpnja 2015. godine u prostorijama Komore.


Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

27. 05. 2015.

Stručni ispit održati će se dana 04. srpnja 2015. u sjedištu Komore.


Zahtjev za upis u Imenik

20. 04. 2015.

Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih inženjera Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta nalazi se u prilogu.


Ispitni materijali za ovlažtene inženjere cestovnog prometa

03. 04. 2015.

Ispitni materijali za ovlažtene inženjere cestovnog prometa nalaze se u prilogu.


Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

03. 04. 2015.

Ispit će se održati dana 11. travnja 2015. godine (subota), u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj. 2, Zagreb, sa početkom u 09:00 sati, listu pristupnika možete vidjeti u prilogu