STRUČNO USAVRŠAVANJE I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA


Zahtjev za polaganje stručnog ispita

Uz zahtjev za polaganje stručnog ispita pristupnik obvezno prilaže dokaze o ispunjavanju uvjeta za polaganje ispita i to:
- original, odnosno ovjerenu presliku diplome;
- originalnu Potvrdu (o stečenom radnom stažu u struci) poslodavca kod kojega je pristupnik stekao radni staž, odnosno drugu ispravu poslodavca (npr. Rješenje o rasporedu na radno mjesto i sl.) i /ili ovjerenu presliku radne knjižice.

 

Osim gore navedenih dokaza uz zahtjev za polaganje stručnog ispita pristupnik prilaže i druge dokaze ako je to potrebno (osobe koje su diplomirale u inozemstvu ako im se po posebnim propisimapriznaje istovjetnost inozemne diplome). Navedene dokaze moguće je poslati u skeniranom obliku. Prijave za polaganje stručnog ispita se mogu poslati mailom: tajnistvo@hkitpt.hr ili poštom na predviđeni obrazac.

 

OSNOVNI PODACI ZA UPLATE:

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA

Kušlanova 2, 10 000 Zagreb, Hrvatska

OIB: 16358697738

IBAN: HR53 2360 0001 1020 3775 6

Poziv na broj: OIB člana/podnositelja zahtjeva za kojeg se uplaćuje

 

Visina troškova za polaganje stručnog ispita iznosi 1.500,00 kn.

 

Visina troškova upisnine (izrada iskaznice, licence i pečata ovlaštenog inženjera) iznosi 300,00 kn.

 

Visina troškova za godišnje osiguranje od profesionalne odgovornosti iznosi 1000,00 kn.

 

Visina godišnje članarine iznosi 300,00 kn.

 

Visina troškova za izdavanje potvrde o upisu u imenik ovlaštenih inženjera tehnologije prometa i transporta iznosi 50,00 kn (razuman rok za izdavanje potvrde je 3 dana od uplate).

 

Potvrdu o plaćanju potrebno je poslati na tajnistvo@hkitpt.hr

Zahtjev za polaganje popravnog ispita

Zahtjev za upis u imenike ovlaštenih inženjera tehnologije prometa i transporta

Uplatnica za plaćanje godišnje članarine u iznosu od 300,00 kn (potvrdu o plaćanju pošaljite na tajnistvo@hkitpt.hr)

 

 

OBAVIJESTI

 

Predavanja vezano za polaganje stručnog ispita

10. 09. 2018.

Predavanja vezano za polaganje stručnog ispita u Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta održati će se dana 19.09.2018 godine(srijeda) na Fakultetu prometnih znanosti, Vukelićeva 4, Zagreb, sa početkom u 16:00 sati.

Predavači će biti gosp. čuro Srbić i Boško Strelec.

 


Obavijest za sve članove

26. 04. 2018.

Do 01.06. je potrebno platiti članarinu za tekuću godinu, potvrdu o plaćenom iznosu molimo da dostavite na email tajnistvo@hkitpt.hr. Uplatnica je u privitku, potrebno je navesti godinu za koju se plaća članarina.


Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

25. 04. 2018.

Ispit za članove Komore koji će polagati stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa održati će se dana 12. svibnja 2018. godine na Fakultetu prometnih znanosti, mala dvorana u prizemlju sa početkom u 09:00 sati.


Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

19. 01. 2018.

Ispit za članove Komore koji će polagati stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa održati će se dana 17. veljače 2018. godine na Fakultetu prometnih znanosti, mala dvorana u prizemlju sa početkom u 16:30 sati.


Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

03. 11. 2017.

Ispit za članove Komore koji će polagati stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa održati će se dana 18. studenog 2017. godine na Fakultetu prometnih znanosti, mala dvorana u prizemlju sa početkom u 16:30 sati.


Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera poštanskog i informacijsko - komunikacijskog prometa

26. 10. 2017.

Poštovani kandidati nakon održanih predavanja održati će se usmeni dio ispita u subotu 09.12.2017. s početkom u 9:00 sati na Fakultetu prometnih znanosti, Vukelićeva 4.


Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera poštanskog i informacijsko - komunikacijskog prometa

02. 10. 2017.

Poštovani, predavanja za polaznike u svrhu stjecanja statusa ovaštenog inženjera poštanskog i informacijsko - komunikacijskog prometa održati će se 20.10.2017. sa početkom u 16:30. Predavanja će održati na Fakultetu prometnih znanosti, Vukelićeva 4.


Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

11. 09. 2017.

Predavanja za članove Komore koji će polagati stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa održati će se dana 27.rujna 2017. godine na Fakultetu prometnih znanosti, mala dvorana u prizemlju sa početkom u 16:30 sati.


Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

15. 05. 2017.

Poštovani, ispit će se održati 16.09.2017. godine.


Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

11. 04. 2017.

Poštovani, ispit će se održati 13.05.2017. godine.