STRUČNO USAVRŠAVANJE I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA


Zahtjev za polaganje stručnog ispita

Uz zahtjev za polaganje stručnog ispita pristupnik obvezno prilaže dokaze o ispunjavanju uvjeta za polaganje ispita i to:
- original, odnosno ovjerenu presliku diplome;
- originalnu Potvrdu (o stečenom radnom stažu u struci) poslodavca kod kojega je pristupnik stekao radni staž, odnosno drugu ispravu poslodavca (npr. Rješenje o rasporedu na radno mjesto i sl.) i /ili ovjerenu presliku radne knjižice.

 

Osim gore navedenih dokaza uz zahtjev za polaganje stručnog ispita pristupnik prilaže i druge dokaze ako je to potrebno (osobe koje su diplomirale u inozemstvu ako im se po posebnim propisimapriznaje istovjetnost inozemne diplome). Navedene dokaze moguće je poslati u skeniranom obliku. Prijave za polaganje stručnog ispita se mogu poslati mailom: tajnistvo@hkitpt.hr ili poštom na predviđeni obrazac.

 

OSNOVNI PODACI ZA UPLATE:

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA

Kušlanova 2, 10 000 Zagreb, Hrvatska

OIB: 16358697738

IBAN: HR53 2360 0001 1020 3775 6

Poziv na broj: OIB člana/podnositelja zahtjeva za kojeg se uplaćuje

 

Visina troškova za polaganje stručnog ispita iznosi 1.500,00 kn.

 

Visina troškova upisnine (izrada iskaznice, licence i pečata ovlaštenog inženjera) iznosi 300,00 kn.

 

Visina troškova za godišnje osiguranje od profesionalne odgovornosti iznosi 1000,00 kn.

 

Visina godišnje članarine iznosi 300,00 kn.

 

Visina troškova za izdavanje potvrde o upisu u imenik ovlaštenih inženjera tehnologije prometa i transporta iznosi 50,00 kn (razuman rok za izdavanje potvrde je 3 dana od uplate).

 

Potvrdu o plaćanju potrebno je poslati na tajnistvo@hkitpt.hr

Zahtjev za polaganje popravnog ispita

Zahtjev za upis u imenike ovlaštenih inženjera tehnologije prometa i transporta

Uplatnica za plaćanje godišnje članarine u iznosu od 300,00 kn (potvrdu o plaćanju pošaljite na tajnistvo@hkitpt.hr)

 

 

OBAVIJESTI

 

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

03. 10. 2014.

Stručni ispit održati će se dana 22. studenoga 2014. u sjedištu Komore.


Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

25. 07. 2014.

Stručni ispit održati će se dana 13. rujna u sjedištu Komore. Molimo kandidate da najkasnije do 04. rujna obvezno potvrde izlazak na ispit.


Lista pristupnika za polaganje stručnog ispita za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

02. 07. 2014.

Ispit će se održati dana 05. srpnja 2014. godine (subota), u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj. 2, Zagreb, sa početkom u 09:00 sati, lista pristupnika se nalazi u prilogu.


Obavijest o terminu predavanja

26. 05. 2014.

Predavanja predvič‘ena za 30. svibanj neće se održati, o novom datumu predavanja naknadno će biti postavljena obavijest.


Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

13. 05. 2014.

Predavanja za polaznike koji žele pristupiti ispit za stjecanje ovlaštenog inženjera cestovnog prometa održati će se održati dana 30. svibnja 2014. godine u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj. 2, Zagreb od 9 sati. Ispit će se održati na istoj lokaciji i u istom vremenu 07. lipnja 2014. godine.


Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera u Komori za strukovni razred inženjera poštansko – informacijsko komunikacijskog smjera

05. 05. 2014.

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera u Komori za strukovni razred inženjera poštansko – informacijsko komunikacijskog smjera održati će se dana 23. i 24.05.2014, zgrada HT, Vinkovaška 19, Split.

Molim kandidate da do 16.05 obvezno potvrde svoj izlazak na ispit na moj mail i mail: dperakovic@fpz.hr Marin.Franic@t.ht.hr


Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

30. 04. 2014.

Ispit za stjecanje ovlaštenog inženjera cestovnog prometa održati će se održati dana 07. lipnja 2014. godine u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj. 2, Zagreb od 9 sati..


Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

08. 04. 2014.

Ispit za stjecanje ovlaštenog inženjera cestovnog prometa održati će se održati dana 10. svibnja 2014. godine u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj. 2, Zagreb, a predavanja 06.05. sa pošetkom u 17:00 sati.


Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

02. 04. 2014.

Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija osoba prometne struke i zahtjev za priznavanje stručn-e/ih kvalifikacij-e/a po općem sustavu nalazi se u prilogu.


Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

02. 04. 2014.

Lista pristupnika koji će pristupiti polaganju stručnog ispita za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa, u Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta nalazi se u prilogu. Ispit će se održati dana 05. travnja 2014. godine (subota), u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj. 2, Zagreb, sa pošetkom u 11:00 sati