STRUČNO USAVRŠAVANJE I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA


Zahtjev za polaganje stručnog ispita

Uz zahtjev za polaganje stručnog ispita pristupnik obvezno prilaže dokaze o ispunjavanju uvjeta za polaganje ispita i to:
- original, odnosno ovjerenu presliku diplome;
- originalnu Potvrdu (o stečenom radnom stažu u struci) poslodavca kod kojega je pristupnik stekao radni staž, odnosno drugu ispravu poslodavca (npr. Rješenje o rasporedu na radno mjesto i sl.) i /ili ovjerenu presliku radne knjižice.

 

Osim gore navedenih dokaza uz zahtjev za polaganje stručnog ispita pristupnik prilaže i druge dokaze ako je to potrebno (osobe koje su diplomirale u inozemstvu ako im se po posebnim propisimapriznaje istovjetnost inozemne diplome). Navedene dokaze moguće je poslati u skeniranom obliku. Prijave za polaganje stručnog ispita se mogu poslati mailom: tajnistvo@hkitpt.hr ili poštom na predviđeni obrazac.

 

OSNOVNI PODACI ZA UPLATE:

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA

Kušlanova 2, 10 000 Zagreb, Hrvatska

OIB: 16358697738

IBAN: HR53 2360 0001 1020 3775 6

Poziv na broj: OIB člana/podnositelja zahtjeva za kojeg se uplaćuje

 

Visina troškova za polaganje stručnog ispita iznosi 1.500,00 kn.

 

Visina troškova upisnine (izrada iskaznice, licence i pečata ovlaštenog inženjera) iznosi 300,00 kn.

 

Visina troškova za godišnje osiguranje od profesionalne odgovornosti iznosi 1000,00 kn.

 

Visina godišnje članarine iznosi 300,00 kn.

 

Visina troškova za izdavanje potvrde o upisu u imenik ovlaštenih inženjera tehnologije prometa i transporta iznosi 50,00 kn (razuman rok za izdavanje potvrde je 3 dana od uplate).

 

Potvrdu o plaćanju potrebno je poslati na tajnistvo@hkitpt.hr

Zahtjev za polaganje popravnog ispita

Zahtjev za upis u imenike ovlaštenih inženjera tehnologije prometa i transporta

Uplatnica za plaćanje godišnje članarine u iznosu od 300,00 kn (potvrdu o plaćanju pošaljite na tajnistvo@hkitpt.hr)

 

 

OBAVIJESTI

 

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

13. 03. 2013.

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa održati će se dana 27.04.2013. godine u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj 2, Zagreb, sa početkom u 09:00 sati.


Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

01. 02. 2013.

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa održati će se dana 09.03.2013. godine u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj 2, Zagreb, sa početkom u 09:00 sati.U prilogu se nalazi uplatnica.


Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

20. 12. 2012.

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa održati će se 26. siječnja 2013  u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj 2, Zagreb, sa početkom u 09:00 sati.


Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

22. 11. 2012.

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa održati će se 22. prosinca 2012  u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj 2, Zagreb, sa početkom u 09:00 sati.


Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera poštanskog i informacijsko - komunikacijskog prometa

21. 09. 2012.

U prilogu se nalazi lista pristupnika te raspored za polaganje stručnog ispita za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera poštanskog i informacijsko - komunikacijskog prometa,  u Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta.

Ispit će se održati, prema rasporedu u prilogu,  dana 5. i  6. listopada 2012. godine (petak i subota),  u zgradi T-Com-a, Vinkovačka 19, 21 000 Split.

Napomena: Molimo kandidate, koji do sada eventualno nisu, da  kompletnu skeniranu dokumentaciju (popis traženoga vidjeti na web stranici Komore ) te potvrdu o uplati troškova pošalju na adrese e-pošte:

Dragan Peraković:Dragan.Perakovic@fpz.hr  
i
Damir Lazor: Damir.Lazor@mppi.hr


Obavijest za upis u Imenik ovlaštenih inženjerea

23. 07. 2012.

Za upis u Imenik ovlaštenih inženjera potrebno je dostaviti i uvjerenje o nekažnjavanju koje nije starije od 6 mjeseci.


Predavanja za inženjere poštanskog i informacijsko komunikacijskog prometa

20. 07. 2012.

Predavanja će se održati u Splitu 26. srpnja sa početkom u 16:00 sati, zgrada T-com-a.


Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

10. 07. 2012.

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa održati će se 01.rujna 2012 i 06. listopada 2012 u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj 2, Zagreb, sa početkom u 09:00 sati.


Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

14. 05. 2012.

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa održati će se dana 16.06.2012. godine u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj 2, Zagreb, sa početkom u 09:00 sati.


Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa

02. 04. 2012.

Stručni ispit za stjecanje statusa ovlaštenog inženjera cestovnog prometa održati će se dana 28.04. 2012. godine u sjedištu Komore, Kušlanova ulica broj 2, Zagreb, sa početkom u 09:00 sati.